POČETNA

REZERVIRAJ TRANSFER

PRIVATNE TURE

LUKSUZNE VILE
EN
select opcih from tekstovi

Opći uvjeti korištenja


1. Potpisivanjem ovog ugovora klijent se slaže da se slaže s uvjetima i odredbama.

2. Informacije koje se nalaze na web-lokaciji Sweet Travel osmišljene su da vam pomognu odabrati usluge koje najviše odgovaraju vašim interesima. Opisi usluga su približno  točni. Imajte na umu da se povremeno događaju promjene u opisima. Opisi usluga uključuju približne duljine trajanja, koje mogu varirati zbog prelaska granice, vremenskih uvjeta i drugih okolnosti.

3. Plaćanje: Naručeni proizvodi plaćaju se online jednom od debitnih/kreditnih kartica: MasterCard®, Maestro® ili Visa. Prilikom rezervacije usluge cijeli iznos treba uplatiti unatoč vremenu polaska. U slučaju otkazivanja najkasnije 48 sati prije datuma rezervacije, cjelokupni iznos se vraća. Otkaz rezervacije izvršen u roku od 24 sata prije polaska se vraća 50%. Nema povrata u slučaju nepojavljivanja. Povrat sredstava izvršit će se što je prije moguće, ali ne kasnije od 30 dana od dana otkazivanja. Najavljene cijene su u eurima i hrvatskim kunama. Međutim, sva plaćanja bit će izvršena u hrvatskoj valuti. Iznos na koji će se teretiti račun vaše kreditne kartice dobiva se konverzijom cijene u eurima u hrvatske kune prema važećem tečaju Hrvatske narodne banke. Kada naplaćujete kreditnu karticu, isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu u skladu s tečajem povezivanja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike u odnosu na izvornu cijenu navedenu na našoj web stranici. Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od debitnih/kreditnih kartica: MasterCard®, Maestro® ili Visa.


4. Za usluge prijevoza ne primjenjuju se dodatne naknade u slučaju zračne luke ili autobusne / željezničke stanice za vrijeme čekanja do 60 minuta nakon dogovorenog vremena preuzimanja, na kojem kašnjenja letova i vlaka ili rani letovi i autobusi / vlakovi vode do odgodu zakazanog vremena preuzimanja prema planiranom vremenskom razdoblju između planiranog vremena dolaska i izvornog vremena preuzimanja i do 15 minuta od dogovorenog vremena preuzimanja u svim drugim slučajevima. Svaka dodatna minuta čekanja bit će izračunata kao paušalni iznos, uključujući PDV, prema cijenama po satu za određeno područje općine, kao i prema kategoriji vozila. Svaki dodatni kilometar podliježe nadoplati, uključujući PDV, a obračunava se prema cijeni po kilometru određenog područja općine, kao i prema kategoriji vozila.

5. Korisnik može platiti njihovu vožnju kreditnom karticom. Sve transakcijske naknade prilikom plaćanja putem bankovnog prijenosa (npr. Zbog različitih valuta ili različitih lokalnih računa) preuzima Korisnik. Sweet Travel korisniku daje odgovarajući račun elektroničkim putem kao download na računu Sweet Travel. Prilikom plaćanja kreditnom karticom, plaćanje se vrši odmah. Prilikom plaćanja bankovnim prijenosom, mora se čuvati datum plaćanja naveden u računu.
Čak i nakon sklapanja ugovora o aranžmanu, pa čak i nakon početka vožnje, pod uvjetom da je moguće da Korisnik (i gost) izvrši izmjene Putnih aranžmana. Ako se vožnja spontano produži (udaljenost ili broj sati) prema želji Korisnika ili gosta, stvarna usluga (ukupna udaljenost ili broj sati) će se novo izračunati i obračunati prema trenutnoj strukturi cijena. U slučaju rezervacije po satu, svaki dodatni 30-minutni blok se smatra za fakturiranje, tj. Od prve dodatne minute, pola sata će se zaokružiti kako bi se osiguralo pouzdanije planiranje. Sukladno tome, zahtjev za naknadu se povećava za Korisnika, zbog troškova Sweet Travel-a za Ugovor o prijevozu za korist Korisnika koji se povećava. Ako je udaljenost ili broj sati manji od prvobitno rezerviranog, cijena ostaje nepromijenjena. U slučaju nepojavljivanja bez otkazivanja, Korisnik gubi pravo na prijevoz preko Sweet Travel-a, ali to ne utječe na zahtjev za naknadu štete Sweet Travel prema korisniku. Iznimne situacije kao što su štrajkovi kontrolora zračnog prometa, ekstremni vremenski uvjeti, itd. Mogu se nadoknaditi samo u ograničenoj mjeri, što znači da korisnici moraju prihvatiti dulja razdoblja čekanja ili otkazivanja u posljednjoj minuti.
Maksimalan broj gostiju i komada prtljage koji je određen za određeno vozilo procjena je na temelju čimbenika kao što su veličina i težina gostiju i prtljage. Stoga oni nisu obvezujući.
Sweet Travel može odbiti prijevoz gostiju ili prtljage ako vjeruju da ugrožavaju prostor i sigurnosne uvjete.
Korisnik treba zatražiti sigurnosna sjedala za djecu kao dodatni komentar navodeći broj i dob djece koja se prevoze, kao i potrebnu vrstu sjedenja.
Cijena navedena u potvrdi rezervacije uključuje broj komada prtljage navedenog na obrascu rezervacije. Prekomjerna prtljaga, glomazna prtljaga ili prijevoz životinja koji nisu navedeni kao dodatni komentar pri rezervaciji može dovesti do odgovarajućih doplata; naknada za uređenje također će biti veća.
Sweet Travel zadržava pravo odbiti prijevoz prtljage i / ili životinja na koje nije bilo dogovoreno. To vrijedi i za životinje koje se ne nalaze u zatvorenoj i prikladnoj transportnoj kutiji.

6. Sljedeći standardi ponašanja primjenjuju se na korisnika prilikom putovanja s uslugom Sweet Travel:

Tijekom cijele vožnje, svi gosti moraju slijediti propise koji se primjenjuju na odgovarajući Zakon o cestovnom prometu, a posebno propise o sigurnosnom pojasu. Moraju se slijediti sve upute koje daje Sweet Travel. Odgovornost je tvrtke Sweet Travel osigurati sigurnu vožnju. Stoga je zabranjeno gostima otvarati vrata tijekom vožnje, bacati bilo kakve predmete iz vozila i / ili držati dijelove tijela iz vozila. Ako Korisnik želi koristiti bilo koji od uređaja ili objekata u vozilu, potrebno je kratko uputiti na Sweet Travel.
Pušenje je zabranjeno u gostujućem dijelu vozila. Ako Korisnik ili gost ignorira ovo, oni su dužni platiti ne samo trošak za čišćenje vozila, već i nadoknaditi gubitak posla zbog zastoja vozila.
Konzumacija hrane je zabranjena. Alkoholna pića mogu se konzumirati samo u automobilu uz prethodnu suglasnost.

7. Vožnja se smatra ne-pojavom ako se Korisnik, ili putnik, nije pojavio bez otkazivanja nakon isteka rezerviranih sati nakon dogovorenog vremena preuzimanja na dogovorenoj lokaciji. Ako se kupac ne pojavi, vožnja se mora platiti u cijelosti.

Iz ovog pravila isključuju se situacije u kojima su Sweet Travel i gost dogovorili kasnije vrijeme preuzimanja telefonom. Rezervacije po satu uvijek počinju u vrijeme preuzimanja koje je potvrđeno prilikom rezervacije.

8. Svaki prigovor o Vašem transferu / obilasku treba odmah uputiti direktoru turneje putem telefona ili e-maila.

9. Svi zahtjevi za povrat sredstava moraju se podnijeti u roku od 7 dana od završetka turneje.
10.Gost može promijeniti već definiranu rezervaciju samo ako se davatelj usluga s tim slaže, a to može uključivati: promjenu nositelja rezervacije, termina rezervacije, broj osoba, starosne dobi osoba, vrste rezerviranih osnovnih ili dodatnih usluga te dinamike plaćanja. Zahtjev za izmjenom rezervacije podnosi se pisanim putem (e-mailom, telefaksom ili poštom).
Obrada navedenih promjena naplaćuje se paušalno, po promjeni (novom obračunu), i ovisi o datumu kad je agencija primila pisani zahtjev za promjenu parametara rezervacije:
- za promjenu koju je gost zatražio 20 i više dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencije naplaćuje paušalni administrativni trošak u iznosu 20,00 €,
- za promjenu koju je gost zatražio 19 i manje dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencije naplaćuje paušalni administrativni trošak u iznosu iznos 50,00 €.
U slučaju da gost nakon već usuglašene i potvrđene promjene zatraži novu promjenu rezervacije, ona se ponovo naplaćuje sukladno gore navedenom cjeniku troškova, čak i ako novi parametri u potpunosti odgovaraju parametrima originalno potvrđene rezervacije.
Ukoliko gost želi otkazati rezervirani smještaj, mora to učiniti pismenim putem (e-mail, faks ili pošta).
Datum kada je agencija zaprimila pismenu obavijest o otkazu predstavlja osnovu za obračunu otkaznih troškova i to na slijedeći način:
Hotelski smještaj:
- za otkaz do 30 dana prije početka korištenja zakupljene usluge, na ime manipulativnih i administrativnih troškova agencije naplaćuje 40% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.
- za otkaz od 29 do 21 dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencije naplaćuje 50% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.
- za otkaz od 20 do 14 dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencije naplaćuje 60% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.
- za otkaz od 13 do 7 dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencije naplaćuje 70% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.
- za otkaz od 6 do 0 dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencije naplaćuje 80% ukupne cijene zakupljenog smještaja.
Privatni smještaj:
- za otkaz do 30 dana prije početka korištenja zakupljene usluge, na ime manipulativnih i administrativnih troškova agencije naplaćuje 30% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.
- za otkaz od 29 do 21 dan prije početka korištenja zakupljene usluge agencije naplaćuje 40% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.
- za otkaz od 20 do 0 dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencije naplaćuje 50% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.
Ako se gost ne pojavi na odredištu ili nakon početka korištenja otkaže zakupljene usluge, gost nema pravo naknadnog potraživanja uplaćenog iznosa.
Ukoliko su stvarno nastali troškovi veći nego što je prethodno izloženo, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se posebice i na promjene termina korištenja usluge u rezerviranoj smještajnoj jedinici, ali i na sve druge bitne promjene.
Ako gost koji otkaže zakupljene smještajne kapacitete prilikom otkaza rezervacije pronađe novog korisnika iste rezervacije, agencija zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.
Ukoliko do otkaza rezervacije dođe zbog više sile na strani gosta, agencija zaračunava samo stvarno nastale troškove, a čiji ukupni iznos ne smije prelaziti 25% vrijednosti zakupljene usluge. Ostatak novca će biti vraćen gostu.
Odmah po utvrđivanju točnog iznosa novca koji treba vratiti gostu, o trošku pošiljatelja, će se izvršiti isplata isključivo na karticu s koje je napravljeno plaćanje rezervacije.
Ukoliko je to moguće, agencija je spremna na osnovi pismenog zahtjeva gosta napraviti dodatne promjene uvjeta ugovorene i uplaćene rezervacije. Obrada ovih promjena se naplaćuje paušalno u iznosu od 40 EUR za jednu promjenu. Promjenom se smatra promjena termina aranžmanu, broja ili godišta osoba, rezerviranih usluga u konkretnoj smještajnoj jedinici, odnosno drugih parametara rezervacije.''
11.'Ukoliko kupac nije zadovoljan rješenjem reklamacijskog postupka od strane  www.sweet-travel.hr, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u Dubrovniku.''
12.''Kupac/posjetitelj se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati i/ili objavljivati bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava.''
13.''Sweet Travel d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila.
Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupnje.
Usluge koje Vam pruža www.sweet-travel.hr Internet trgovina ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama.


Zovite danas: +385 99 194 5398
                    +385 99 500 5916

info@sweet-travel.hr
O nama Naša vozila Politika privatnosti
Opći uvjeti korištenja Izjava o sigurnosti online plaćanja Izjava o privatnosti Izjava o konverziji valuta

Copyright © Sweet Travel d.o.o. - Gabra Rajčevića 4, 20000 Dubrovnik, Croatia
OIB: 24804378307 - ID Kod: HR-AB-20-060152813